Hedija

Humanitarni rad, u ime Allaha24.05.2012.

Odgoj djece-Greške koje se u startu prave.

Kakvu stvorite klimu (atmosferu), i koliko pružite topline i ljubavi svome djetetu,utoliko će i uspjeh biti zagarantovan.
Majka je stub porodice i nositelj odgoja.
Ona je prisutna 24 sata uz svoje dijete,izuzev ako majka nije u radnom odnosu,pa su djeca prepuštena odgoju u nekim od odgojno-obrazovnih institucija (Vrtići).
Živimo u takvom podneblju,u kojem se još uvijek osjećaju posljedice rata, pa sve frustracje(nezaposlenost,stambeno neriješeno pitanje, poremećaji ličnosti, traume iz rata i sl.),ukoliko se ne balansiraju, mogu izazavati velike poremećaje na pravilan i zdrav odgoj djece,i dovesti do katastrofalnih posljedica.
Kako svoje dijete osposobiti da bude čovjek?
Ma koliko iščitavali i učili, odgoj djece se ne može naučiti,ali se možemo prilagoditi novonastaloj situaciji i voditi se instiktima. Svako dijete je individua,ne treba ga uspoređivati sa drugima, kritizirati, već podsticati.Ono je tabla na koju roditelji ispisuju svoj rad i trud sa njima. Spužva koju natapaju zajedno sa odgajateljima iz vrtića.
Najčešća pogreška kod odgoja djece je popuštanje djeci u njihovim hirovima,udovoljavanje na svemu. Pogotovo to danas čine mladi roditelji, koji vodeći se time :“Kad ja nisam imao,jer se pucalo ,nek ima moje dijete.“
Druga pogreška jeste,oslobađati djecu od njihovih zadataka ,odnosno obaveza i dužnosti.
Djeca se trebaju navikavati da od najranijeg doba znaju za osnovne obaveze, poput: pospremanja sobe,igračaka ,osnovnih higijenskih dužnosti i sl.
Ovdje treba naglasiti da maženje i igra sa djetetom nije znak da si razmazio dijete,već ovo gore koje je već navedeno.
Razmažena djeca vrlo brzo pokazuju znakove razmaženosti i to se može uočiti tako što postaju samovoljni, nesamostalni, sebični, preosjetljivi, a često i nedruživi, jer ih ne puštaju u društvo vršnjaka.
Bježe od sistematskog rada, izbjegavaju dužnosti i uvijek traže ko će ih umjesto njih izvršavati. Takva djeca mogu trpjeti i od raznih neuroza, npr. noćnog straha, noćnog mokrenja u krevet, grickanja nokata, mucanja i sl.
Roditelji često griješe kad vide da dijete pokazuje ove simptome,uglavnom oni to i ne vide(u očima roditelja ponašanje njegovog djeteta je normalno),već im na takav poremećaj sugeriše stručna osoba. Tada roditelji isfrustrirani pribjegavaju drugoj metodi,a to je da budu strogi i autoritativni.
Ovu metodu obično prate povišeni glas,uskraćivanje do tada dopuštenih prohtjeva, a u najgorem slučaju pribjegava se i fizičom kažnjavanju.
Ovakav metod kod djece uzrokuje slijedeće,na šta posebno trebamo kao majke muslimanke da obratimo pažnju,a to je :da bi se izbjegla kazna,djeca se služe lažima,lukavstvom i osvetoljubivi su.Dakle, treba se naći balans,biti strpljiv.
Kao muslimani trebamo imati na umu da majka svoje dijete treba da odgaja u vjerskom duhu,da odmalena stiče navike za učenjem bismile (prilikom jela,ulaska i izlaska iz kuće,prije spavanja i sl.)
Majka je dužna svoje dijete od malena podučiti i nekim Kur’anskim ajetima,jer njihov mozak je svijež i lakše memoriše sve što do njega doprije.
Priredila: Dženeta Selimović- Udjeljivanje je razlog zadobijanja bereketa u imetku i njegova povecavanja....

-Udjeljivanje je put koji je vodi do Dženneta.......

- Onoga koji bude udjeljivao Allah ce staviti u Svoj hlad na Dan kada drugog hlada nece biti.........

-Nema nikoga od vas, a da sa njim neće razgovarati Allah, a između njih neće biti posrednika, pa će pogledati na svoju desnu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio, pa će pogledati na svoju lijevu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio i pogledat će ispred sebe i vidjet će samo pred svojim licem vatru, pa se čuvajte vatre makar s pola hurme!!!!!!!!!!! (Buharija)

-Milostinja ne umanjuje imetak,naše je samo ono što damo drugima!

BROJAC POSJETA

30330